Κανονισμός ΑΘΛΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΟΣ ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΜΑΔΩΝ – ΕΝΩΜΟΤΙΩΝ Για να ξεκινήσει μια ενωμοτία την δράση πρέπει να αποτελείται από 4-8 άτομα . Αν κατά την διάρκεια της δράσης , λόγο αποχώρησης μελών της ενωμοτίας η δύναμη της πέσει κάτω από 4 άτομα, τότε υποχρεωτικά η ενωμοτία συνεχίζει την δράση της μαζί με κάποια άλλη. Υπεύθυνος για αυτό Διαβάστε περισσότερα για Κανονισμός ΑΘΛΟΣ[…]