Εφόδια

Για να συμμετέχετε ευχάριστα στην δράση θα πρέπει τα εφόδια σας να είναι σωστά τοποθετημένα στο σακίδιο σας .    Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες τόσο για τα ατομικά όσο και τα ενωμοτιακά εφόδια . Ευχόμαστε όλες οι ενωμοτίες να διαβάσετε το φυλλάδιο .   ΕΦΟΔΙΑ ΕΝΩΜΟΤΙΑΣ Γκαζάκι ( αν έχετε Διαβάστε περισσότερα για Εφόδια[…]