Σελίδα Κακών… (όμιλοι Ανιχνευτών)

Ως Κακοί σε κάθε δράση ΑΘΛΟΣ θα συμμετέχουν ανιχνευτές οργανωμένοι σε ομίλους των 3-4 ατόμων. Βασική αποστολή των κακών είναι η ασφάλεια των μελών των ενωμοτιών. Σύμφωνα με το σενάριο της δράσης (το οποίο κάθε χρόνο αλλάζει) η αποστολή των κακών είναι να “κυνηγούν” τις ενωμοτίες και αφού τις συλλάβουν να τις υποβάλουν σε δοκιμασίες Διαβάστε περισσότερα για Σελίδα Κακών… (όμιλοι Ανιχνευτών)[…]